Kurumsal

Risk Yönetim Politikası

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Girsan AŞ. Olarak;
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,
Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,
Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini ve değerlendirilmesi, kayıt altına alınması
Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması, düzenli olarak gözden geçirilmesi, değerlendirme analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişikliklerinin yapılmasını ve çıkan sonuçların geçmiş sonuçlarla karşılaştırarak, gelecek yıldaki risk önceliklerini belirlenmesini,
Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,
Risk yönetim eğitim konularının belirlenmesi ve öncelik verilmesini,
Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz