Kurumsal

Kalite Testlerimiz

Dolu şarjör takılı, hazneye fişek sürülmüş ve emniyete alınmış tabanca, dolu bir yedek şarjörle şarjörle birlikte -33 derecelik ortamda 24 saat bekletilir. Çıkarıldıktan sonra namlu pozisyonu 0 (+3) derece olacak şekilde her iki şarjörle seri atış yapılır.

Dolu şarjör takılı, hazneye fişek sürülmüş ve emniyete alınmış tabanca, dolu dört yedek şarjörle şarjörle birlikte 55 C0’lik sıcak ortamda 6 saat bekletilir. Çıkarıldıktan sonra namlu pozisyonu 0 (+3) derece olacak şekilde tüm şarjörlerle seri atış yapılır.
Kabul Kriterleri
-Atışa alınan tabancanın atış sırasında durma, sıkışma, beslememe, boş kovan atmama, patlatmama… gibi arızalar vermemesi ve tabancanın atış döngüsünü kusursuz yerine getirmesi beklenir.
-Atış sonrası tabanca parçalarında hasar, çatlak, kırılma gözlenmemelidir.

Ölçüm cihazı tabancadan 10 metre mesafeye konularak tabancayla 10 el atış yapılır çıkan namludan mermilerin ilk hızları ölçülür.
Kabul Kriterleri:
-Yapılan 10 atışın ilk hız ortalamasının 335 m/sn’den yüksek olması beklenir.

Tabanca, kalibresine göre düşük ve yüksek basınçlı klasmanında farklı 10 fişekle seri atışa alınır.
Kabul Kriterleri:
-Atış sırasında tabancanın atış döngüsünü kusursuz olarak yerine getirmesi beklenir.
-Atış sonrası tabanca parçalarında hasar, çatlak, kırılma gözlenmemelidir.

Tabanca şarjörüne kapasitesinin iki eksiği kadar fişek yüklenir, en üste ise barutu alınmış iki adet boş fişek yerleştirilir. Şarjör tabancaya yüklenir ve boş fişek hazneye alınır. Tabanca 1 horoz/iğne kurulu vaziyette 1 metre yükseklikten çelik zemin üzerine horoz, namlu ve kabza alt köşesi üzerine her pozisyonda 6 kez düşürülür.
Kabul Kriterleri:
-Tabancanın haznesindeki barutu boşaltılmış fişeğin kapsülüne iğnenin vurmamış olması beklenmektedir. Kapsül üzerinde iğne izi olmamalıdır.
-Düşürmenin devamında atışa alınan tabancanın atış döngüsünü kusursuz olarak yerine getirmesi beklenir.
-Atış sonrası tabanca parçalarında hasar, çatlak, kırılma gözlenmemelidir.

Tabanca, şarjörü takılı olmadan, şarjörü ile birlikte uygun bir kapta tuzlu suda 24 saat bekletilir (bir litre suya 50 gr tuz NaCl, 20 (±3) C0). Çıkarıldıktan sonra boya, tabanca ve şarjör kaplaması incelenir.
Kabul Kriterleri:
-Kontrol edilen yüzeylere herhangi bir kabarma, aşınma, renk veya ton değişikliği olmamalıdır.

Dolu şarjör tabancaya yerleştirilir, hazneye bir mermi sürülerek emniyete alındıktan sonra tabanca su dolu bir kabın içerisinde 1 dakika boyunca bekletilir. Sudan çıkartılan tabanca atışa alınır.
Kabul Kriterleri:
-Atışa alınan tabancanın atış sırasında durma, sıkışma, beslememe, boş kovan atmama, patlatmama… gibi arızalar vermemesi ve tabancanın atış döngüsünü kusursuz yerine getirmesi beklenir.
-Atış sonrası tabanca parçalarında hasar, çatlak, kırılma gözlenmemelidir.

Dolu şarjör tabancaya yerleştirilir, hazneye mermi sürülerek emniyete alındıktan sonra tabanca çamur dolu bir kabın içerisinde 1 dakika boyunca bekletilir (4 litre su, 100 gram kum, 400 gram kil). Çamurdan çıkartılan tabanca atışa alınır.
Kabul Kriterleri:
-Atışa alınan tabancanın atış sırasında durma, sıkışma, beslememe, boş kovan atmama, patlatmama… gibi arızalar vermemesi ve tabancanın atış döngüsünü kusursuz yerine getirmesi beklenir.
-Atış sonrası tabanca parçalarında hasar, çatlak, kırılma gözlenmemelidir.

25 metredeki hedefe 10 el atış yapılır. Hedefin vurulduğu bölge gözlemlenir.
Kabul kriterleri:
-Tüm mermiler hedef alınan noktanın çevresinde 16 cm’lik çemberin içerisine isabet etmiş olmalıdır.
-Atışların tümü maksimum 8 cm’lik bir çemberin içerisinde toplanmış olmalıdır.

Aynı modelden 10 adet tabanca sahra söküm yapılarak kapak, gövde, namlu, icra mili ve yayı, sökme takma mandalı olarak çıkartılır ve bu parçalar birbirleriyle yer değiştirilerek tabancalar tekrar toplanır. Her tabanca 1 dolu şarjörle atışa alınır.
Kabul kriterleri:
-Atışa alınan tabancaların atış sırasında durma, sıkışma, beslememe, boş kovan atmama, patlatmama… gibi arızalar vermemesi ve tabancanın atış döngüsünü kusursuz yerine getirmesi beklenir.
-Atış sonrası tabanca parçalarında hasar, çatlak, kırılma gözlenmemelidir.

Bir tabancayla 30000 atış yapılmasıyla gerçekleştirilir. Tabanca her 180 atışta soğutulur, her 450 atışta ara bakıma alınır, her 900 atışta tam bakıma alınır. Her 10000 atışta parça değişimi (kapak, gövde, namlu hariç küçük pim ve yaylar) yapılarak 30000 atış tamamlanır.
Kabul Kriterleri
-Tabancanın test sırasında verdiği hatalar kayıt altına alınır, 60 hatayı geçen tabancanın testi başarısız kabul edilir.
-Atışlar sırasında tabancanın operasyonel parçalarında atışa engel olabilecek bir hasar görülmemesi beklenir.
-Tabancanın atış döngüsünü 30000 atışta yerine getirmesi beklenir.

Model ve cinsine göre tabancanın tetik ağırlığı ölçülerek yapılır.
Kabul Kriterleri:
-Tek hareketli tabancalarda tetik ağırlığı minimum 1,5 kg, maksimum 4,5 kg olmalıdır.
-Çift hareketli tabancalarda horoz/iğne kurulu durumda tetik ağırlığı minimum 1,5 kg, maksimum 4,5 kg olmalıdır
-Çift hareketli tabancalarda horoz/iğne kurulu olmadığı durumda tetik ağırlığı minimum 2,5 kg, maksimum 6 kg olmalıdır.

Hatalı mühimmat kaynaklı olarak namluda mühimmat sıkışması durumunda tabancanın dayanımını test etmek için yapılır.
Squib Load: Ateşli silahlarda mühimmat ateşliğinde anda yanma gerçekleştiren barut gazının yeterli enerji çıkaramadığı durumda az oluşan basıncın çekirdeği yeterli itme gücü oluşturamamasından kaynaklı olarak çekirdeğin namlu içinde sıkışarak kalması olarak tanımlanabilir.
Normal şartlarda bu durum silah veya atıcıya bir risk yaratmamaktadır. Ancak atıcı hatayı fark etmeden atışa devam ederse ikinci çekirdek namludaki sıkışmış çekirdekle çarpışacağından ve geri tepme basıncından dolayı silahta hasara neden olabilir, bu durum ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Bu tür durumlarda hasarı minimuma indirmek için silahlarda basınca dayanımı yüksek parçaların kullanılması, ilgili bölgede oluşacak fazla basıncın atılmasına yarayan gaz tahliye kanallarının olması, tehlike oluşturabilecek parçaların pimler vasıtasıyla tabanca içerisinde sabitlenmesi… gibi önlemler alınmaktadır.
Tabanca sahra sökümü yapılır, kovanından ayırılmış mermi çekirdeği namlu içerisine sıkıştırılır ve toplanır. Tabanca sabitleme aparatına alınır, hazneye mermi sürülür ve güvenlik önlemleri alınarak aparat vasıtasıyla atış yapılır.
Kabul Kriterleri:
-Atış sonrası tabanca parçalarında hasar, çatlak, kırılma gözlenmemelidir ve tabanca tüm fonksiyonlarını yerine getirebilecek durumda olmalıdır.

Montajı yapılan tabanca toplanır ve kapak, horoz, iğne, tetik, emniyet mandalı, sökme takma mandalı, şarjör kilidi… gibi parçaların mekanik fonksiyon kontrolleri yapılır. Tabancaya 1 dolu şarjörle atışa alınır ve atış sonrası görsel muayeneye alınır.
Kabul Kriterleri:
-Tabancadaki tüm fonksiyonel parçaların sorunsuz çalıştığı gözlemlenmelidir.
-Tabancanın atış sırasında döngüyü kusursuz tamamlaması beklenir.
-Atış sırasında boş kovan çıkarması standartlara uygun olmalıdır.
-Atış sonrasında şarjör çıkarımı standartlara uygun olmalıdır.
-Görsel muayenede tabancada herhangi bir boya ve kaplama sorunu olmaması beklenir.